BAČKA TOPOLA  -  KULTURA
         MAĐARSKI KULTURNI CENTAR  " KODALJ ZOLTAN "   Ul. Vuka Karadžića  br.1  Tel. +381  (0)24 711 - 554
    SRPSKI KULTURNI CENTAR   " VUK  STEFANOVIĆ KARADŽIIĆ" Ul. Glavna  br.26  Tel. +381 (0)24  711 - 543
  DOM KULTURE  BAČKA TOPOLA Ul.Glavna  br.12   Tel. +381 (0)24 713 - 515
 Bačka Topola - pesma dal špivanka pieseň song
       U opštini Bačka Topola, u službenoj upotrebi su četiri jezika:
               SRPSKI, MAĐARSKI, RUSINSKI  i SLOVAČKI

SKC Vuk Stefanović Karadžić - Bačka Topola
DOM KULTURE - Bačka Topola
Mađarski kulturni centar - Kodalj Zoltan - Bačka Topola
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE
MUZEJ BAČKE TOPOLE
KONTAKT - Bačka Topola Online Info
 Bačka Topola - pesma dal špivanka pieseň song
KONTAKT
BAČKA TOPOLA ONLINE INFO
NASLOVNA STRANA SAJTA
Map of Backa Topola - Mapa Bačke Topole